Proje Yönetimi

Teknolojinin son derece hızlı ilerlediği günümüz dünyasında firmamız Türk savunma sanayiinin ihtiyaçları için

 • Yeni sistem tasarımı
 • Mevcut sistemlerin modernizasyonu
 • Sistem analizleri
 • Offset uygulamaları
 • konularında kendi alanlarında yeterli tecrübe ve uzmanlığa sahip personeli ile projeler geliştirmekte, planlamakta ve başarı ile yürütmektedir.  Savunma Sanayi Offset Uygulamaları

  Yurt dışından yapılan kamu alım ve yatırımlarında yapılan harcamaların ulusal ekonomiye belli oranda geri dönüşünün sağlanması amacıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından yüklenici firmalardan ana sözleşmeye ilave olarak istenen taahhütlerdir.

  Bu taahhütler, Türkiyeden yapılacak ihracat, Türkiyeye yönelik yabancı sermaye yatırımları, ortak yatırımlar, teknoloji transferi, lisans ve know-how transferleri, kalifiye işgücü yaratmak amacıyla, masrafı ihaleyi kazanan yabancı firmaya ait olmak üzere sağlanan yurtiçi ve yurt dışı eğitim imkanları, AR-GE çalışmaları ve yatırımları ile diğer döviz kazandırıcı hizmet ve işlemleri içerebilir.

  Sanayi katılım oranları ülkelere göre değişiklik göstermekte olup bu oran Türkiyede sözleşme bedelinin en az %70’i oranındadır.

  Firmamız yurt dışı firmaların Türkiyede gerçekleştirmeyi planladıkları uzun vadeli Savunma Sanayii Offset projelerini yürütmek için yeterli uzmanlık ve tecrübeye sahiptir.